مزایای تصفیه کننده های هوای Honeywell

3D Air Flow

جریان هوای پاک

دستگاه تصفیه هوای هانی ول ذرات معلق و هوای آلوده را از اطراف خود جذب می‌کند و هوای پاکیزه و سالم را در محیط پخش می‌کند تا جریانی از هوای پاک در خانه شما بوجود آید.

Design

طراحی مدرن و منحصر به فرد

هانی ول از تجربیات مشتریان خود استفاده کرده تا محصولی زیبا با عملکردی بالا طراحی نماید. نصب و استفاده از دستگاه بسیار ساده است و فیلترها بدون نیاز به نیروی متخصص،به راحتی قابل تعویض می باشد.

Child Safe

دستگاهی ایمن در کناررفرزند شما

دستگاه هوای هانی ول فاقد لبه های تیز است و طراحی آن به شکلی میباشد که احتمالی برای سقوط و افتادن آن نیست. در شرایط عادی دسترسی به فیلتر امکان پذیر نیست و هیچ نوع خطری سلامت فرزندان شما را تهدید نمی کند.

3D Air Flow

تکنولوژی انحصاری تصفیه هوا

از ویژگی های زئولیت این است که ترکیبات آلی و برخی مولکولهای معدنی را در حالت گازی بصورت سطحی جذب می کند.تکنولوژی انحصاری HiSiv حاوی زئولیت است.این تکنولوژی در بسیاری از سیستم های تجاری برای خشک کردن و تصفیه کردن گازها و مایع ها با موفقیت استفاده شده است . به عبارت ساده، زئولیت ها دارای غربال مولکولی ساخته شده از آلومینوسیلیکات های هیدرات هستند.یکی از خواص انها این است که می توانند برای جذب مایعات و گازها استفاده شوند و چون زئولیت ها بصورت مصنوعی به همین منظور ساخته می شوند، حفره های انها را می توان بگونه ای ساخت که بتوانند ترکیبات آلی دلخواه را جذب کند.

100% غیر مضر برای لایه اوزون

محدوده تصفیه کننده هوای هانی ول در منزل، دفتر کار یا اتومبیل، به گونه ای است که هیچ گاز مضری را به عنوان خروجی بیرون نمی دهد.