طراوت را وارد محیط اطراف خود کنید..

درباره هانی ول:

فن آوری های نوآورانه هانی ول دنیای ما را پاکیزه تر، قابل تحمل تر، امن تر، مرتبط تر، پربارتر و از نظر انرژی کارآمدتر می کنند.

هانی ول فن آوری هایی را اختراع و طراحی می کند که به چالش های حیاتی جهان پیرامون ما همچون انرژی، ایمنی، امنیت، بهره وری و شهرنشینی جهانی مربوط می شود. ما به صورتی منحصر به فرد محصولات فیزیکی را با نرم افزار ترکیب می کنیم تا سیستم های مرتبطی که خانه ها، ساختمان ها، کارخانه ها، وسایل نقلیه و هواپیماها را بهبود می بخشند را پشتیبانی کنیم و به این صورت جهانی امن تر، راحت تر و پربارتر می سازیم. راه حل های ما کیفیت زندگی مردم را در سراسر جهان بالا می برد و باعث ایجاد بازارهای جدید و حتی صنایع نوین می شود.

امروزه تقریبا نیمی از درآمد ما به محصولاتی کارآمد مرتبط به انرژی و بخش رو به رشدی که از آب و هوای پاک برای ترویج زندگی خوب و سالم حمایت می کند، به ویژه در مناطقی از جهان که نیاز بیشتری به این موارد هست متصل شده است. ما متعد هستیم که زندگی بهتر، محیط پاکیزه تر و پایدارتری را برای نسل های اینده فراهم کنیم.

بیش از نیمی از مهندسان ما بر روی نرم افزار متمرکز شده اند و 100% بخش های نرم افزاری جهانی ما با مدل (CMMI®) Level 5 سازگاری دارد که باعث بهبود مستمر و نوآوری برای محصولات ما می شود تا قابل اطمینان و مطابق با نیاز مشتری باشند.

....بیشتر بخوانید